Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp|lập lctt

0
28Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp
Học kế toán trên Excel từ cơ bản đến chuyên sâu:

Zalo: 0933861839 – 0903368867

Lưu chuyê tiền tệ được lập và trình bày trên cơ sở điều 114 thông tư 200. Để lập được lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp hay lập được lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp kế toán cần lưu ý những nội dung sau:
Điều 114. Hướng dẫn lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN)
1. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất
– Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền
– Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo quy định của chuẩn mực “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” …

2. Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào:
– Bảng Cân đối kế toán;
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;
– Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác…

3. Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho phải được theo dõi chi tiết cho từng giao dịch
– Đối với sổ kế toán chi tiết các tài khoản phản ánh tiền phải được chi tiết để theo dõi các luồng tiền thu và chi liên quan đến 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính làm căn cứ tổng hợp khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Tại thời điểm cuối niên độ kế toán, khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp phải xác định các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng

4. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm: Chúng tư cần nắm được mỗi một chỉ tiêu trên lưu chuyển tiền tệ được lấy từ đâu lên,

cách kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ,
mẹo lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ,
báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và trực tiếp,
báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì,
cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 133,
cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200,
báo cáo lưu chuyển tiền tệ không khớp,
ý nghĩa của báo cáo lưu chuyển tiền tệ,
Hướng dẫn lập lctt,
lập lctt theo phương pháp trực tiếp,
lập lctt trên excel,
Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp,
pham van hoc,

#pham van hoc
#pham van hoc
#pham van hoc
#luuchuyentiente
#luuchuyentiente
#luuchuyentiente

Nguồn: https://maylanhnguyenkim.com/

Xem thêm bài viết khác: https://maylanhnguyenkim.com/tai-chinh/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here